Müşteri Kabul Politikası

Denetim şirketi müşteri ile anlaşmadan önce standartlarda gerekli görülen hususları değerlendirmek zorundadır. Bu bölümde müşteri kabule yönelik sorular, risk notu, risk notunun açıklanması ve kabul/red işlemleri bulunmaktadır.

Müşteri Kabul Süreci