15.04.2021 Tarihi itibariyle CAP 4.0.7776 Sürümümüz çıkmıştır.

-TFRS ve BFRS Denetim Tiplerindeki Bağımsız Denetçi Görüşü Hitap kısmı güncelledi. 4.0.7776 Sürümü güncellemesi sonrası açılacak denetimlerde hitap güncellemesi görülebilecektir. Önceden açılan denetimlerde ise güncelleme sonrası söz konusu görüş prosedürüne girdikten sonra Güncel Prosedür Metninden Getir butonuyla güncelleyebilirsiniz ( ancak prosedür içinde önceden değişiklik yaptıysanız kaybetmemek için bir kopyasını alınız.)

-Kapsam ve Atamada Hesap Grubu ve Hesap kodu seçimlerindeki Açıklama Kolonuna yazılanların kaydedilme özelliği eklendi. Artık açıklamalarınızı kaydedebilirsiniz.

-2017 ve öncesi için sektör bilanço oranları özelliği aktive edildi.

-2021 Yılı Denetim Dönemleri eklenmiştir.

-Tüm denetimlerde denetim dosyası oluşturulma bölümünde Mali Tablo ve Dipnot Tipi seçimi zorunlu hale getirildi. Yeni geliştirilen mali tablo ve dipnot tipinden eski bir tip seçerseniz uyarı metni eklendi. Eski denetimlerde mali tablo ve dipnot tipi seçilmediyse bir kereliğine seçme özelliği eklendi.

-TFRS Finansal tablo Dipnotlardaki Mali tablo ve dipnot yuvarlamalarından kaynaklanabilecek küsurat uyumsuzlukları çözüldü.

-Muavin modülünde Faturan No karakter sayısı 64 Karaktere çıkarıldı. Artık daha uzun fatura numaraları muavin defterde çekilip görüntülenebilecek.

-Serbest veriye, Stokları, miktar veya tutar olarak yaşlandırmaya yarayan Stok Yaşlandırma modülü eklendi.

-Mutabakat oluşturma aşamasında mutabakatın tarihini denetçinin girebileceği geliştirme eklendi.

-Müşteri Kabul modülünde açılan dönemi iptal ettikten sonra aynı döneme müşteri kabul artık açabiliyoruz.

-Muavin defterden üretilen ve serbest veriye yapıştırılan verilerin muavin deftere linkleme özelliği getirildi.

-Muavin bölümüne, bir müşterinin başka bir denetimden muavin defter aktarılması yöntemi gelistirildi. Örneğin vuk denetimi için çekilip kullanılan muavin TFRS veya BFRS denetimlerine, muavin defterden, Muavin Defter Aktar Butonu ile mevcut denetime aktarılabilir.

Çalışma Notları raporunda not yazılmayan prosedürlerin de rapora getirebilme özelliği aktive edildi bu seçenek seçildiğinde çalışma notu olmasa da prosedür rapora gelebilecek

-Muavinde hesap adı kolonu karakter sayısı 128 Bit e çıkarıldı. Artık daha uzun hesap adları muavin defterde çekilip görüntülenebilecek.

-Ertelenmiş Vergi hesaplanacak kalemlerde 590 ile başlayan hesapları seçmemek adına bir geliştirme eklendi.

-Veritabanı yöntemi ile çekilen çok büyük muavin defter verilerinde hızlandırma performans artışı geliştirmesi yapıldı.

Cari Adat

Yaşlandırma

Ters Bakiye,

Gün analizi

Benford Analizi

Hareket Tablosu

Mükerrer Tespit

Hareketsiz Hesaplar artık çok büyük verilerde de hızlı çalışabilecekler.

-Hareketsiz Hesaplar analizi çalışmasını serbest veri ve çalışma kağıdına kopyalama özelliği getirildi.

-Vadeli mevduat Bugünkü Değere İndirgeme analizi Vade gün Bilgisi gösterimi düzeltildi.

-Raporlama bölümünde Önemlilik Gösterimi revize edildi.

-Mizan ve Denetim Ekranı Filtreleri Türkçeleştirildi.

-Cari Dönem Düzeltmesi ve Geçmiş Dönem Düzeltmesi Fişleri keserken ertelenmiş vergi oranı girme bölümü aktif olup denetim dönemine ait ertelenmiş vergi oranlarının otomatik gelmesi sağlandı (0,22-0,20 vs), ayrışan oranlar varsa onların da fiş satırındaki bu oran kısmına manuel oran şeklinde girilebilmesi sağlandı.