Futurecom Bilişim Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş.

2003 yılında kurulmuş, denetim firmalarıyla birlikte çözüm ortaklığı yaparak denetim sektöründe araştırma ve geliştirme faaliyetlerine başlamıştır. Bu dönemde Denetim prosedür ve metodolojileri yazılı hale getirilmeye başlanmıştır.

2003 Yılı

FCOM faaliyete geçmiş ve ilk yazılım geliştirme faaliyetlerine başlamıştır. 2003 yılında Enflasyon muhasebesi programını geliştirerek piyasaya sunmuş, bu çalışma 2004 yılında da devam etmiştir.

2005 Yılı

Yapmakta olduğu ar-ge faaliyetleri kabul görerek Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark’ına kabul edilmiştir. Amaç verimlilik artışı, esneklik, rekabet avantajı ve müşterilere değer katmaktır.

GOSB Teknopark’a geçişle birlikte Bilgisayarlı Denetim Programı olan CAP ürününün geliştirilmesi hızlanmıştır. Bu dönemde TÜBİTAK’a başvurulmuştur.

2007 Yılı

CAP ürünü, teknolojik ve yenilikçi yönüyle TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. CAP ürünü, gerek TÜBİTAK gerekse üniversiteler tarafından sürekli denetime tabi tutulmuştur.

2008 Yılı

CAP ürünü pazara sunulmak üzere Anadolu Grubu ile ortak çalışmaya karar verilmiş ve Anadolu Bilişim Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. ile distribütörlük anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşma 2011’de FCOM’ın sektörel hedeflerindeki değişimden dolayı iptal edilmiştir. Bu tarihten sonra Ar-ge, yazılım geliştirme, pazarlama ve satış, eğitim, satış sonrası bakım ve destek hizmet faaliyetlerinin tamamını kendi bünyesinde müşterilerine sunmaya başlamıştır.

Diğer denetim araçları inCAP- Bilgisayarlı İç Denetim Programı ve finCAP Finansal Bilgisayarlı İç Denetim programlarının geliştirilmesine başlanmıştır.

İnCAP programının geliştirilmesi için Anadolu Endüstri Holding iç denetim departmanı, finCAP programının geliştirilmesi için de Alternatifbank A.Ş. ile çalışılmıştır.

2009 Yılı

inCAP piyasaya sunulmuştur. Ürün şirketlerin iç denetim departmanları ve kamu kurumları tarafından ilgi görmüştür.

2010 Yılı

Kamu kurumları ile çalışılmaya başlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi tarafından, halka açık şirketlerin denetiminde CAP programı kullanılmaya başlanmıştır.

2011 Yılı

Sayıştay tarafından inCAP ürünü kullanılmaya başlanmıştır.

GOSB Teknopark’tan, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ına geçilmiştir.

2012 Yılı

Sayıştay tarafından kullanılmak üzere SayCAP ürünü geliştirilmiş ve Sayıştay tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından Kamu iç denetiminde kullanılmak üzere iç denetim yazılımının geliştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) ile uyumlu CAP bağımsız denetim programı geliştirilmiştir.

2013 Yılı

Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından içden projesi 45 kamu kurumunda kullanıma başlanmıştır.

2014 Yılı

Şirketlerin VUK mali tablolarının TMS/TFRS mali tablolarına çevrimini sağlayan CAP Çevrim programı geliştirilmiştir.

Firmamızın, kamu kurumları dışında çok sayıda denetim şirketi ile holding ve özel şirket müşterisi bulunmaktadır.

Müşteri ve çalışanlarını yaratıcılık ve kalite anlayışıyla geleceğe taşıyan FCOM, sahip olduğu bilgi birikimi, uzmanlığı ve deneyimiyle Türkiye’nin öncü, kurumsal itibarı yüksek bir bilişim teknolojileri hizmet şirketi olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Futurecom Bilişim Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş.’nin vizyonu, Türkiye’yi, Dünya’nın bilişim teknolojileri hizmet merkezlerinden biri haline getirecek lider bir şirket olmaktır. FCOM’u bu vizyona ilerletecek misyon ise, çözüm ve hizmetlerimizle, müşterilerimizde katma değer yaratarak onlara rekabet üstünlüğü kazandırmaktır.