İç denetim süreçlerini tek uygulama üzerinden yönetin

Anahtar özelliklere genel bakış;

Denetim Evreni

Denetçi Tanımlama

Şirketler, Birimler, Bölümler vb. Ağaç Yapısı Olarak Tanımlama

Ana Süreç ve Detay Süreç Tanımı

Sürece Bağlı Risk, Kontrol ve Test Tanımlama

İÇDEN Denetim Evreni Grubu

Süreç – Risk – Kontrol ve Test Ağaç Yapısı Olarak Tanımlama

İÇDEN Denetim Evreni Ekran

Yönetim Faaliyetleri

Plan ve Program Dönemi Tanımlama

Süreç Bazlı Makro Risk Değerlendirme

Denetim Stratejisi Oluşturma

Denetim Planının Kaynak Bazlı Oluşturulması

Denetim Programının Belirlenmesi

Süreçlerin Risk Değerlendirmesinin Yapılması

Belirlenen Risk Düzeyi İçin Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

Geçmiş Dönemden Risk Puanın Transfer Edilmesi

Geçmiş Dönem Denetim Sonuçlarının Transfer Edilmesi

İÇDEN Risk Değerlendirme Ekranı

Denetim Planının, Makro Risk Değerlendirmesine Göre Belirlenmesi

Kaynak Bazlı Denetim Planının Revize Edilmesi

İÇDEN Denetim Planı Ekranı

Denetim Tarihinin, Denetim Türünün ve Ekibinin Belirlenmesi

İÇDEN Denetim Belirlenmesi

Denetim Danışmanlık Görevleri

Ön Çalışma ve Risk Kontrol Matrisinin Oluşturulması

Test Bazlı Planlama Yapılması

Bulgu Oluşturma

Test ve Bulgu Cevaplamada Dosya Kullanımı

İÇDEN Denetim Danışmanlık Görevleri Grubu

RCM’in Denetim Sürecinde Tanımlanabilmesi veya Denetim Evreninden Otomatik Getirilmesi

Risklerin Değerlendirilmesi

Yeni Tanımlanan RCM’in Denetim Evrenine Taşınması

Testlerin Olumlu yada Olumsuz Olarak Cevaplanması

Denetim Dosya Havuzu Oluşturma

Olumsuz Testlerin Biri veya Birkaçının Bir Araya Getirilerek Bulguların Oluşturulması

İÇDEN Denetim Danışmanlık Görevleri

Raporlama ve İzleme

Bulguların Süreç Sahibi ile Paylaşımı ve Aksiyon Planının Belirlenmesi

Denetim Raporunun Otomatik Oluşturulması

Aksiyon Takip ve İzleme Faaliyetinin Yürütülmesi

Denetim Sonrası ve Aksiyon Sonraı Risk Değerlendirme

İÇDEN Raporlama ve İzleme grubu

Oluşturulan Bulguların, Takım Lideri ve İç Denetim Müdürü Tarafından Onaylanması

Süreç Sahibi ile Uygulama Üzerinden Paylaşılması ve Görüş Alınması

İÇDEN Raporlama ve İzleme

Raporun Numarası, Tarih ve Özetinin Girişinin Yapılması

Raporun Islak İmzalı Halinin Uygulamaya Yüklenmesi

Denetim Dışı Görevler

Denetim Dışı Görevlerin Tanımlanması ve Görevlendirmenin Yapılması

Denetçinin Görevleri Yerine Getirmesi

İÇDEN Denetim Dışı Görevler Grubu

Kalite Güvence

Denetimlerin Diğer Denetim Ekipleri Tarafından Değerlendirilmesi

Yapı Konfigüre Edilebilir

İÇDEN Kalite Güvence Grubu

Genel

Parametre Tanımlarının Yapıldığı Bölüm

Aktif Kullanıcıların Yönetimi Yapılabilir

İÇDEN Genel Grubu

Kütüphane

Tüm Risk, Kontrol ve Testlerin Havuzuna Erişim Yapılabilir

Tüm Bulgular Raporlanabilir ve İzlenebilir

Denetim, Denetçi Bazlı Raporlama Yapılabilir

İÇDEN Kütüphane Grubu