Futurecom; Yeni TTK kapsamında Risk Temelli Denetim Yaklaşımını CAP ürününün yeni sürümünde bağımsız denetçilerin kullanımına sunmak için hazırlamaktadır.