Denetim Dosyası

Denetim yapılacak her farklı dönem için bir denetim dosyası oluşturulmakta ve bilgiler bu dosya içerisinde saklanmaktadır. Bu bölümde kısaca aşağıdaki işlemler yapılmaktadır.

  • Müşteri Seçimi,

  • Dönem Seçimi,

  • Denetim Tipinin Seçimi,

  • Planlanan Denetim Takvimi,

  • Denetim Takımı ile Takım İçi Yetkilerin Tanımı

CAP Denetim Dosyası Ekranı