Riske Karşılık Verme – Maddi Doğruluk Testleri

Bu bölümde mali tablo hesaplarına göre denetim yapılmaktadır. Kapsamın belirlenebilmesi için Risk Değerlendirme bölümünde yapılan çalışmalarda tespit edilen riskli hesaplar bu bölümde görev dağılımı yapılırken uygulama tarafından denetçilere gösterilmektedir.

Bu bölümde yapılan çalışmaları kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

Şirket verilerinin transferi

 • Tüm muavin kayıtlarının transferi
 • Hesap Planının transferi
 • Sabit kıymetlerin transferi
 • Gerekli görülürse cari hesapların transferi
 • Kredi ve leasing sözleşmeleri
 • Satış ve Alış Faturaları
 • Stok kartları ve/veya Envanter Raporu
 • Çek ve Senet Listeleri v.b. diğer bilgiler
 • Önder Tabloların oluşturulması
 • Çalışma mizanının oluşturulması
 • Muhasebe Fişlerinin oluşturulması
 • Mali Tabloların oluşturulması
 • Mali Analizlerin Oluşturulması
  • Rasyolar
  • Dikey Analizler
  • Yatay Analizler
 • Denetimin kapsamının belirlenmesi ve görev dağılımı
  • Denetim kapsamının belirlenmesi
  • Denetçiler arasında görev dağılımının yapılması
 • Program içerisinde yer alan analizlere örnekleri aşağıdaki listede görebilirsiniz.
  • Ters bakiye veren hesaplar
  • Yaşlandırma Analizleri
  • Ortalama vade hesapları
  • Birbiriyle çalışan hesapların tespiti(Karşı Hesap)
  • Sabit kıymetlerin yeniden hesaplanması
   • Finansman Tutarı
   • Hurda Değer
   • Değer Düşüklüğü
   • Amortisman Hesabı
  • Sabit kıymet hareket tablosu
  • Hasılat ve stoktan vade farkının ayrıştırılması
  • Stok değer düşüklüğü testi
  • Terse dönen stokların tespiti
  • Faturaların seri sıra numarası takip edip etmediğinin tespiti
  • Çek ve senetlerin bugünkü değerinin hesaplanması
  • Senetsiz alacak ve borçların bugünkü değerinin tespiti
  • Kredilerin indirgenmiş tutarının tespiti
  • Vadeli mevduatların bugünkü değeri
  • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
  • Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
  • Satılmaya hazır finansal varlıklar
  • Garanti karşılıkları
  • İnşaat sözleşmeleri
  • Ertelenmiş Vergi Hesabı
  • İzin Karşılıkları
  • Kıdem Tazminatı Karşılığı
  • Aylık Gelir Tabloları
  • Belirli oranları aşan hesapların tespiti
  • Belirli tutarları aşan hesapların tespiti
  • Mükerrer kayıtların kontrolü
  • Hareket Tabloları
  • Gruplama işlemleri
  • Pivot Tablolar

• Prosedürlerin Yanıtlanması
• Düzeltme Fişlerinin Oluşturulması
• UFRS Mali Tablolarının Oluşturulması
• Uyarı Notlarının Yazılması
• Denetim Durumunun Gözden Geçirilmesi
• Dipnotlar
• Taslak Raporun Oluşturulması
• Bölümün Kapatılması