Yıllık Denetim Planı

Sözleşme Tanımı

Müşteri Kabulü gerçekleştirilen müşteriler için sözleşme tanımı yapılmaktadır.

Denetçilerin yıllık zaman planlaması

Müşterilere ayrılacak denetçi kaynağı ile ilgili olarak yıllık zaman planlaması yapılmaktadır.

Denetçilerin fiili çalışma zamanları

Denetçilerin planlamanın dışında fiili olarak yıl içerisinde hangi firmada ne kadar süre ile denetim yaptıklarını girdikleri bölümdür. Planlanan saatler ile fiili süreler birbirleriyle karşılaştırılabilmektedir.
CAP Yıllık Denetim Planı