Risk Değerlendirme

Şirketi tanımaya yönelik yaklaşık 400 sorudan oluşan bir bölümdür. Bu bölümde görevler ekip başkanı tarafından denetim takımına dağıtılır. Herkes kendine atanan sorulardan sorumludur. Ayrıca her sorunun bir de onaylayanı bulunmaktadır. Bölümler tamamlanmadan diğer bölümlere geçilemez. Bu bölümde yapılan çalışmaları kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

  • Doğal risk tanımına yönelik soruların yanıtlanması ve tespit edilen risklerin tanımlanması

  • Kontrol riskine ilişkin soruların yanıtlanması ve tespit edilen risklerin tanımlanması

  • Önemlilik (Materiality) tutarının hesaplanması

  • Risklerin mali tablo hesaplarıyla ilişkilendirilmesi

  • Birleşik Riskin Hesaplanması

  • Bölümün Kapatılması

CAP Risk Değerlendirme Aşaması