Raporlama

Maddi doğruluk testlerinin tamamlanmasının ardından, Raporlama bölümünde gerçekleştirilen işlemler kısaca aşağıdaki gibidir.

 • Denetim Çalışmalarının Tamamlanması
  • Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
  • İşletmenin Sürekliliği
  • İhmal Edilen Düzeltmeler
  • Nihai Finansal Tablo Analizi
  • Yönetim Temsil Mektubu
  • Denetim Müdürü Gözden Geçirme
  • Sorumlu Ortak Baş Denetçi Gözden Geçirme
  • Bir Sonraki Döneme Taşınan Hususlar
 • Raporlama
  • Bağımsız Denetçi Raporu
  • Yönetim Tavsiye Mektubu
 • Kalite Kontrol
 • Denetim Paketinin Kapatılması

Mali Tablolar

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

İşletmenin Sürekliliği

Kalite Kontrol Çalışmaları

Denetim Paketinin Kapatılması

CAP Raporlama